BORG ma ju¿ 8066 dni
 
 
   Czy zdarzyÅ‚o siÄ™ Wam kiedyÅ›, że mieliÅ›cie ochotÄ™ odpocząć od standardowych map counterstrike'owych i zagrać w coÅ› nowego? W jakÄ…Å› nowÄ… nieznanÄ… mapkÄ™. MapkÄ™, która choć na chwilÄ™ by was odciÄ…gnęła od oklepanych schematycznych standardów? Z pewnoÅ›ciÄ… wiele jest takich osób. Jednak na szczerych chÄ™ciach nikt jeszcze Å›wiata nie zwojowaÅ‚. Trzeba znaleźć odpowiedniÄ… mapkÄ™ dla naszych preferencji, oraz serwer na którym można w niÄ… zagrać. My postanowiliÅ›my wypeÅ‚nić pierwszÄ… lukÄ™.

   W Inrternecie znajduje siÄ™ wiele miejsc, z których można Å›ciÄ…gnąć mapy do Counter Strike'a. Zazwyczaj sÄ… to rozbudowane serwisy z mniej lub bardziej bogatym archiwum mapek. WiÄ™kszość z nas jednak czuje siÄ™ na nich odrobinÄ™ zagubiona, przypominajÄ… one bowiem magazyny towarów w szarych kartonach bez etykiet. SÄ… one doskonaÅ‚e, bogato wyposażone i z caÅ‚Ä… pewnoÅ›ciÄ… bardzo atrakcyjne, ale pod jednym warunkiem. Takim, że wiemy czego dokÅ‚adnie szukamy. Listy map skÅ‚adajÄ… siÄ™ bowiem z oschÅ‚ych informacji takich, jak nazwa mapy, rozmiar, link do Å›ciÄ…gniÄ™cia pliku i ewentualny rating, czyli ocena mapy przez graczy oraz liczba Å›ciÄ…gnięć danej mapy. Na tym jednak koÅ„czy siÄ™ atrakcyjność tych serwisów. Wszystko jest bowiem dobre dopóty, dopóki wiemy jakiej mapy szukamy i znamy jej nazwÄ™. Co jednak majÄ… zrobić gracze i Head Admini serwerów, chcÄ…cy wzbogacić swoje dyski twarde o nowe, atrakcyjne mapy? Zostaje im Å›ciÄ…gać "jak leci" i polegać na opinii innych graczy, po czym żmudnie instalować i sprawdzać "co siÄ™ Å›ciÄ…gnęło" lub poszukać serwisu, który oferuje coÅ› wiÄ™cej niż listÄ™ plików do Å›ciÄ…gniÄ™cia. W najlepszym razie znajdziemy jakiÅ› dobry serwis, ale... w jÄ™zyku angielskim. Ilu z nas zna ten jÄ™zyk na tyle pÅ‚ynnie, aby bez trudu czytać recenzje map?

   PostanowiliÅ›my wypeÅ‚nić lukÄ™ i stworzyć serwis o mapach z prawdziwego zdarzenia. Serwis, caÅ‚kowicie w jÄ™zyku polskim, pisany przez Polaków dla Polaków. Serwis, w którym nie liczba map jest istotna, ale przede wszystkim ich jakość. Każda mapa jest przez nas dokÅ‚adnie testowana i jeÅ›li okazuje siÄ™ ciekawa oraz godna polecenia, lÄ…duje na naszej stronie. Nie ograniczamy siÄ™ jednak do zamieszczania jedynie listy plików do Å›ciÄ…gniÄ™cia, nie bawimy siÄ™ też w żadne ratingi, powielalibyÅ›my bowiem jedynie utarte schematy. Staramy siÄ™ w maksymalny sposób zaznajomić Was z każdÄ… mapÄ…, abyÅ›cie nie musieli kupować przysÅ‚owiowego kota w worku. Każda mapa jest dokÅ‚adnie opisywana, oraz zamieszczane o niej obszerne informacje techniczne i rozmaite ciekawostki. DziÄ™ki temu użytkownik nie jest zmuszony do bÅ‚Ä…dzenia w gÄ…szczu niewiele mu mówiÄ…cych nazw plików. Jeszcze przed Å›ciÄ…gniÄ™ciem może zapoznać siÄ™ z mapÄ… na tyle, aby uznać, czy warto jÄ… zainstalować czy też nie. Poza tym wychodzimy z zaÅ‚ożenia, że sam fakt umieszczenia mapy w serwisie jest wystarczajÄ…cÄ… rekomendacjÄ… dla niej samej. Skoro ktoÅ› jÄ… testowaÅ‚ i przy niej nie usnÄ…Å‚, a wziÄ…Å‚ siÄ™ za jej recenzjÄ™, oznacza że mapa godna jest uwagi. TestujÄ…c mapÄ™ staramy siÄ™ oceniać jÄ… obiektywnie, kierujÄ…c siÄ™ jej rzeczywistymi walorami a nie osobistymi preferencjami, jednak z przymrużeniem oka traktujcie koÅ„cowÄ… ocenÄ™ recenzenta, a bardziej zwróćcie uwagÄ™ na fabuÅ‚Ä™ i realia mapy oraz doÅ‚Ä…czone screeny. PamiÄ™tajcie, zainstalować mapÄ™ jest Å‚atwo i szybko, usunąć znacznie trudniej. Wiele z nich jest bardzo rozbudowana plikowo i pojemnoÅ›ciowo, nie róbcie sobie zatem Å›mietnika z waszego dysku twardego peÅ‚nego nieznanych mapek które Å›ciÄ…galiÅ›cie w ciemno.

   JesteÅ›my grupÄ… zapaleÅ„ców, którym już dawno znudziÅ‚ siÄ™ stereotyp zwany jako "dustowo-aztekowy", czyli granie w kółko oklepanych i standardowych map. Już dawno zauważyliÅ›my, że wÅ›ród setek mapek do Counter Strike'a znajdujÄ… siÄ™ prawdziwe pereÅ‚ki nieznane tylko dlatego, że nie miaÅ‚y szczęścia zaÅ‚apania siÄ™ do standardowego mappacka. Niemal codziennie pojawiajÄ… siÄ™ nowe mapki, z których wiele jest o niebo lepiej wykonana od tych starych, majÄ…cych już trzy lata niemal schematów, na których wiÄ™kszość graczy gra automatycznie wedÅ‚ug wypracowanych i wyćwiczonych taktyk. Nowe mapy to przede wszystkim poznawanie nowego. To nowe przygody, nowe lokacje, nowe rozwiÄ…zania. OdbiegajÄ… od sztampowych "staÅ„ za tamtÄ… skrzynkÄ… i wyceluj w tamten otwór, bo tam zwykle czai siÄ™ przeciwnik". Nowe mapy zmuszajÄ… nas do wprowadzania nowych technik, sÄ… bardziej wymagajÄ…ce, ale jednoczeÅ›nie jakże fascynujÄ…ce. DziÄ™ki nim odkrywamy CS-a na nowo.

   JeÅ›li boicie siÄ™ nowego, doskonale czujecie siÄ™ na standardowych mapach i nie lubicie zmian, nie znajdziecie tu nic ciekawego. JeÅ›li jednak czujecie w sobie duszÄ™ odkrywcy, pragniecie poszerzyć swoje ceesowe horyzonty, serdecznie zapraszamy w nasze progi. Każdy z was na pewno znajdzie tu dla siebie coÅ› ciekawego. Nasz serwis ponadto stara siÄ™ być przystaniÄ… dla naszych rodzimych mapmakerów, z otwartmi ramionami witamy każdÄ… mapkÄ™ podpisanÄ… jako "Made in Poland".


K A R B U L O T
Szef Serwisu Map Niestandardowych
karbulot@pc.dk
 
 
 
The BORG Collective - All Rights Reserved - (C) 2002-2009
BORG and Star Trek are Trademarks of Paramount Pictures
WWW Design by Karbulot, PHP by Holyboy and Mientus^